Thánh lễ online: Chúa Nhật Thứ VII TN A (23/2/2020)

Thánh lễ online: Chúa Nhật Thứ VII TN A (23/2/2020)
    Bài Ðọc I: Lv 19,1-2. 17-18 "Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình". ...
Đọc tiếp

Thánh lễ online: Chúa Nhật Thứ Sáu Quanh Năm (16/2/2020)

Thánh lễ online: Chúa Nhật Thứ Sáu Quanh Năm (16/2/2020)
Bài Ðọc I: Hc 15,16-21 "Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác" ...
Đọc tiếp

Thánh lễ online: Thánh Lễ Chúa Nhật V Thường Niên A (09/02/2020)

Thánh lễ online: Thánh Lễ Chúa Nhật V Thường Niên A (09/02/2020)
Bài Ðọc I: Is 58, 7-10 "Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông". ...
Đọc tiếp

Thánh lễ online: Chúa Nhật thứ IV thường niên A - Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thờ

Thánh lễ online: Chúa Nhật thứ IV thường niên A - Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thờ
Bài Ðọc I: Xp 2, 3; 3, 12-13 "Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn". ...
Đọc tiếp

Thánh lễ online: Thánh Lễ Mùng Ba Tết Canh Tý

Thánh lễ online: Thánh Lễ Mùng Ba Tết Canh Tý
Bài Đọc I: St 2, 4b-9.15 Lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký ...
Đọc tiếp

Thánh lễ Online: Thánh Lễ Mùng Hai Tết Canh Tý

Thánh lễ Online: Thánh Lễ Mùng Hai Tết Canh Tý
Bài Ðọc I: Hc 44,1.10-15 "Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ." Bài trích sách Huấn Ca. Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu ...
Đọc tiếp

Thánh lễ online: Thánh Lễ Chúa Nhật II Thường Niên A (19/01/2020)

Thánh lễ online: Thánh Lễ Chúa Nhật II Thường Niên A (19/01/2020)
Bài Ðọc I: Is 49, 3. 5-6 "Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta". ...
Đọc tiếp

Thánh lễ online: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (12.01.2020)

Thánh lễ online: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (12.01.2020)
  Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7 "Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người". Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây là lời Chúa phán: "Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim ...
Đọc tiếp

Thánh Lễ Online: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh (5/1/2020)

Thánh Lễ Online: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh (5/1/2020)
  Bài Ðọc I: Is 60, 1-6 "Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi". Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, ...
Đọc tiếp

Thánh lễ online: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm A (29-12-2019)

Thánh lễ online: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm A (29-12-2019)
Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a "Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ". ...
Đọc tiếp

Thánh lễ online: Lễ Vọng Giáng Sinh (24.12.2019)

Thánh lễ online: Lễ Vọng Giáng Sinh (24.12.2019)
Bài Ðọc I: Is 62, 1-5 "Ngươi đẹp lòng Chúa". ...
Đọc tiếp

Thánh Lễ Online: Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng 22/12/2019

Thánh Lễ Online: Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng 22/12/2019
  Bài Ðọc I: Is 7, 10-14 "Này trinh nữ sẽ thụ thai". Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz ...
Đọc tiếp

Thánh lễ online: Thánh Lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng (15/12/2019)

Thánh lễ online: Thánh Lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng (15/12/2019)
Bài Ðọc I: Is 35, 1-6a. 10 "Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi". ...
Đọc tiếp

Thánh lễ online: Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng (08/12/2019)

Thánh lễ online: Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng (08/12/2019)
  Bài Ðọc I: Is 11, 1-10 "Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó". Trích sách Tiên ...
Đọc tiếp