Học Hỏi Lời Chúa Năm A (2020)

Học Hỏi Lời Chúa Năm A (2020)
/ 65 / Kinh Thánh
HỌC HỎI LỜI CHÚA NĂM A (2019-2020) Xin chọn tên tài liệu bên dưới để tải về: 7. CN 7 TN A ...
Đọc tiếp

Học hỏi Kinh Thánh - Giáo Lý Năm A - 2020 (22-02-2020)

/ 46 / Kinh Thánh
Xin mọi người tải tài liệu về từ các đường liên kết bên dưới (tên của các bài): GIÁO LÝ 11- Bài 11. NHỮNG LỜI HỨA KỲ DIỆU 10- Bài 10. BÁC CHÁU CHIA TAY 9- Bài 9. HÀNH TRÌNH THEO TIẾNG GỌI 8- BÀI 8. THÁP CAO CHỌC TRỜI 7- BÀI 7. CƠN HỒNG THỦY 6- BÀI 6. CON TÀU KHỔNG LỒ 5- BÀI 5. CA-IN VÀ A-BEN 4- BÀI 4. GIÃ TỪ E-ĐEN 3- BÀI 3. NGUỒN GỐC ...
Đọc tiếp

Học hỏi Kinh Thánh - Giáo Lý (Năm A - 2020)

Học hỏi Kinh Thánh - Giáo Lý (Năm A - 2020)
/ 142 / Kinh Thánh
Xin mọi người tải tài liệu về từ các đường liên kết bên dưới (tên của các bài): KINH THÁNH 14- CN CHÚA HIỂN LINH A 13- CN THÁNH GIA THẤT A 12- CN II MV A 11- CN I MV A 10- CN 34 TN C 9- CN 33 TN C 8- CN 32 TN C 7- CN 31 TN C 6- CN 30 TN C 5- CN 29 TN C 4- CN 28 TN C 3- CN 27 TN C 2- CN 26 TN C ...
Đọc tiếp

Học hỏi Kinh Thánh - Giáo Lý (tuần 1-10)

Học hỏi Kinh Thánh - Giáo Lý  (tuần 1-10)
/ 177 / Kinh Thánh
Xin mọi người tải tài liệu về từ các đường liên kết bên dưới (tên của các bài): GIÁO LÝ 10- Bài 10. BÁC CHÁU CHIA TAY 9- Bài 9. HÀNH TRÌNH THEO TIẾNG GỌI 8- BÀI 8. THÁP CAO CHỌC TRỜI 7- BÀI 7. CƠN HỒNG THỦY 6- BÀI 6. CON TÀU KHỔNG LỒ 5- BÀI 5. CA-IN VÀ A-BEN 4- BÀI 4. GIÃ TỪ E-ĐEN 3- BÀI 3. NGUỒN GỐC TỘI LỖI 2- BÀI 2. THIÊN CHÚA DỰNG ...
Đọc tiếp

Học hỏi Kinh Thánh - Giáo Lý (tuần 1-7)

Học hỏi Kinh Thánh - Giáo Lý  (tuần 1-7)
/ 283 / Kinh Thánh
Xin mọi người tải tài liệu về từ các đường liên kết bên dưới (tên của các bài): GIÁO LÝ 6- BÀI 5. CON TÀU KHỔNG LỒ 5- BÀI 5. CA-IN VÀ A-BEN 4- BÀI 4. GIÃ TỪ E-ĐEN 3- BÀI 3. NGUỒN GỐC TỘI LỖI 2- BÀI 2. THIÊN CHÚA DỰNG NÊN LOÀI NGƯỜI 1- BÀI 1.  THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VŨ TRỤ KINH THÁNH 7- CN 31 TN C 6- CN 30 TN C 5- CN 29 TN C 4- CN 28 ...
Đọc tiếp

Học hỏi Kinh Thánh - Giáo Lý (tuần 1-6)

Học hỏi Kinh Thánh - Giáo Lý  (tuần 1-6)
/ 293 / Kinh Thánh
Xin mọi người tải tài liệu về từ các đường liên kết bên dưới (tên của các bài): GIÁO LÝ 6- BÀI 5. CON TÀU KHỔNG LỒ 5- BÀI 5. CA-IN VÀ A-BEN 4- BÀI 4. GIÃ TỪ E-ĐEN 3- BÀI 3. NGUỒN GỐC TỘI LỖI 2- BÀI 2. THIÊN CHÚA DỰNG NÊN LOÀI NGƯỜI 1- BÀI 1.  THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VŨ TRỤ KINH THÁNH 5- CN 29 TN C 4- CN 28 TN C 3- CN 27 TN C ...
Đọc tiếp

Học hỏi Kinh Thánh - Giáo Lý (tuần 1-5)

Học hỏi Kinh Thánh - Giáo Lý  (tuần 1-5)
/ 173 / Kinh Thánh
Xin mọi người tải tài liệu về từ các đường liên kết bên dưới (tên của các bài): GIÁO LÝ 5- BÀI 5. CA-IN VÀ A-BEN 4- BÀI 4. GIÃ TỪ E-ĐEN 3- BÀI 3. NGUỒN GỐC TỘI LỖI 2- BÀI 2. THIÊN CHÚA DỰNG NÊN LOÀI NGƯỜI 1- BÀI 1.  THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VŨ TRỤ KINH THÁNH: 3- CN 27 TN C 2- CN 26 TN C 1- CN 25 TN C ...
Đọc tiếp

Học hỏi Kinh Thánh - Giáo Lý

Học hỏi Kinh Thánh - Giáo Lý
/ 274 / Kinh Thánh
Xin mọi người tải tài liệu về từ các đường liên kết bên dưới (tên của các bài): GIÁO LÝ 1- BÀI 1.  THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VŨ TRỤ 2- BÀI 2. THIÊN CHÚA DỰNG NÊN LOÀI NGƯỜI 3- BÀI 3. NGUỒN GỐC TỘI LỖI KINH THÁNH: 1- CN 25 TN C ...
Đọc tiếp

Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh

Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh
/ 999 / Kinh Thánh
A. Cựu Ước Bất cứ một suy tư kitô nào về Thiên Chúa đều phải được “kín múc” từ nơi các nguồn mạc khải. Cách riêng, thần học về Thần Khí Thiên Chúa phải biết truy tầm nơi Lời Thiên Chúa thứ ánh sáng giúp soi rọi cho chủ đề tuyệt mức khó hiểu này. “Thiên Chúa” đã là một mầu nhiệm rồi; dù thế, trong Thiên Chúa, Cha còn có một danh hiệu, Con thì có mang một bộ mặt loài người... còn Thánh Thần thì ...
Đọc tiếp

Ý Nghĩa của 16 tên gọi trong Thánh Kinh

Ý Nghĩa của 16 tên gọi trong Thánh Kinh
/ 1672 / Kinh Thánh
Dưới đây là ý nghĩa một số tên gọi trong Thánh Kinh mà chúng tôi tổng hợp từ trang Aleteia và một số trang khác. Bài viết không nhấn mạnh đến tính chính xác học thuật, nhưng chỉ mong giúp bạn đọc thêm yêu mến Thánh Kinh. Abraham “Cha của nhiều người” – Tiếng Hebrew (còn gọi là tiếng Hêbrơ, tiếng Do Thái) Adam “Người đàn ông” – Tiếng Hebrew Giêsu “Yahweh (Thiên Chúa) là Ơn cứu độ” – Tiếng ...
Đọc tiếp

Khái Lược Về Sách A-Mốt

Khái Lược Về Sách A-Mốt
/ 1368 / Kinh Thánh
DẪN NHẬP Thiên Chúa là Chúa của lịch sử và lịch sử là một tiến trình. Trong mỗi giai đoạn cụ thể của lịch sử nhân loại đều có những dấu ấn riêng biệt làm nên lịch sử. Nhân loại đã trải qua giai đoạn sơ khai của thời nguyên thủy, rồi dần dần bước qua thời cổ đại - trung cổ - cận hiện đại - hiện đại. Và thời hậu hiện đại ngày nay đang đặt ra những vấn nạn mới. Chưa bao giờ con người làm ra nhiều ...
Đọc tiếp

(NHỮNG) NGƯỜI TÔI TỚ CỦA CHÚA TRONG SÁCH I-SAI-A

(NHỮNG) NGƯỜI TÔI TỚ CỦA CHÚA TRONG SÁCH I-SAI-A
/ 787 / Kinh Thánh
Bài nói chuyện của Cha Charles Conroy, MSC. Thầy Phêrô Nguyễn Quí Khôi (DCV Huế) trích dịch từ Journeys and Servants, do Catholic Biblical Association of the Philippines xuất bản, 2003. Chủ đề bài nói chuyện này của tôi là “(Những) người tôi tớ của Chúa trong Sách I-sai-a”, với chữ “những” đặt trong dấu ngoặc đơn, vì đó là một trong những điểm chính yếu tôi muốn tập chú vào. I. GIỚI THIỆU 1. ...
Đọc tiếp

Bản văn dấu kín được tìm thấy trên Sách Cuộn “trắng chữ” của Biển Chết

Bản văn dấu kín được tìm thấy trên Sách Cuộn “trắng chữ” của Biển Chết
/ 1024 / Kinh Thánh
Nữ ký giả kỳ cựu Laura Geggel của tập san Live Science vừa cho hay một khám phá mới liên quan tới Các Sách Cuộn Biển Chết. Thực vậy, theo cô, bản văn trước đây không ai đọc thấy trên một số mảnh của Các Sách Cuộn Biển Chết nay đã có thể đọc được, cho thấy đây có thể là một sách cuộn chưa được khám phá và giúp giải quyết cuộc tranh luận về Sách Cuộn Đền Thờ (Temple Scroll). Cơ Quan Khảo Cổ Do ...
Đọc tiếp