Sử lược Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (1533 - 2000 )

Sử lược Giáo Hội Công Giáo Việt Nam  (1533 - 2000 )
/ 928 / Giáo sử
Lm Trần Anh Dũng, Paris Non sông gấm vóc đất nước Ðại việt đón nhận Tin Mừng cứu độ Ðức Kitô từ những ngày đầu thế kỷ XVI . "Khâm Ðịnh Sử Việt Thông Giám Cương Mục "ghi nhận sự kiện :"năm Nguyên Hoà nguyên niên(1533), tháng ba, ngày. đời vua Lê trang Tôn, có người Tây Dương tên I-nê-Khu lén vào xã Ninh Cường, xã Quần Anh huyện Nam Chân, và xã Trà Lũ huyện Giao Thuỷ, âm thầm truyền bá Da ...
Đọc tiếp

Số liệu về Giáo hội Myanmar và Giáo hội Bangladesh

Số liệu về Giáo hội Myanmar và Giáo hội Bangladesh
/ 1112 / Giáo sử
WHĐ (27.11.2017). Từ 27-11-2017 đến 2-12-2017, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm hai quốc gia châu Á Myanmar và Bangladesh. Đây là chuyến tông du thứ 21 của Đức Thánh Cha ngoài Italia và là chuyến tông du thứ 3 tại châu Á. Sau đây là số liệu về hai quốc gia và hoạt động của Giáo hội tại Myanmar và Bangladesh.  Số liệu tính đến ngày 31 tháng Mười Hai 2015, do Văn phòng Trung ương ...
Đọc tiếp

Những mốc lịch sử quan trọng của GHCGVN

Những mốc lịch sử quan trọng của GHCGVN
/ 1605 / Giáo sử
Sức sống của Giáo hội Việt Nam hôm nay là thành quả của gần 500 năm hạt giống Tin Mừng được gieo trồng (từ năm 1533), cũng là thành quả của 400 năm cây đức tin được vun xới và đặt nền móng (năm 1615), của 360 năm Hội Thánh đi vào tổ chức với hai Giáo phận Tông Tòa đầu tiên (năm 1659) và của gần 60 năm Giáo hội độc lập và trưởng thành (năm 1960). Mỗi thời điểm đều được khắc ghi bằng những ...
Đọc tiếp

500 năm nhìn lại Martin Luther

500 năm nhìn lại Martin Luther
/ 1191 / Giáo sử
Đúng 500 năm trước đây, việc Martin Luther công bố 95 luận đề của ông ở Nhà Thờ Chánh Tòa Wittenberg đã làm phát sinh cả một phong trào ly giáo rộng lớn ở Tây Phương. Từ đó, không biết bao nhiêu nhân tố đã góp phần tạo cho bức tường ly giáo ngày thêm kiên cố. Tuy nhiên, nhiều cuộc cách mạng đủ loại từ đó tới nay đã góp phần làm cho con người khách quan hơn trong việc xét đoán người khác. Nhờ thế ...
Đọc tiếp

Martin Lutero trong sử học Công Giáo và trong Giáo Hội Công Giáo hiện nay

Martin Lutero trong sử học Công Giáo và trong Giáo Hội Công Giáo hiện nay
/ 1629 / Giáo sử
Tác giả ôn lại những sự thay đổi của Giáo hội công giáo trong cái nhìn về Martin Lutero. Từ thế kỷ XVI cho đến đầu thế kỷ XX, do ảnh hưởng của Cochlaeus, ông được nhìn như là một con người lạc giáo, sa đọa. Những cuộc nghiên cứu lịch sử vào đầu thế kỷ XX cho thấy tính cách phức tạp của cá nhân Lutero cũng như tình hình rối ren của Giáo hội đương thời đang cần được cải cách. Một khúc ngoặt đặc ...
Đọc tiếp

Lược Sử Giáo Hội Công Giáo

Lược Sử Giáo Hội Công Giáo
/ 4887 / Giáo sử
Lm. Micae Trần Đình Quảng ĐCV Th. Phanxicô Xaviê 1998 Lược Đồ Tóm Tắt:   Chương I. GIÁO HỘI THỜI KHAI SINH I. Đế quốc Rôma II. Giáo Hội thời Tông Đồ Chương II. GIÁO HỘI BỊ BÁCH HẠI I. Những đánh giá khác nhau về Kitô giáo và kitô các hữu II. Những cuộc bách hại ...
Đọc tiếp

Hướng Về Tấng Lớp Thấp Hèn

Hướng Về Tấng Lớp Thấp Hèn
/ 1059 / Giáo sử
Hướng về tầng lớp thấp hèn      (Vers les humbles)                                      M.RI-GÔ   Tiểu thuyết lịch sử   Nhà xuất bản : Maison Bleue - ...
Đọc tiếp