Kêu gọi người tội lỗi sám hối (29.02.2020 – Thứ Bảy sau Lễ Tro)

Kêu gọi người tội lỗi sám hối (29.02.2020 – Thứ Bảy sau Lễ Tro)
/ 18 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Lc 5, 27-32 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Ðức ...
Đọc tiếp

Chàng rể bị đem đi (28.2.2020 – Thứ sáu sau Lễ Tro)

Chàng rể bị đem đi (28.2.2020 – Thứ sáu sau Lễ Tro)
/ 28 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mt 9, 14-15 14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? “15 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Suy niệm: Có một sự khác biệt về lối sống giữa ...
Đọc tiếp

Vác thập giá mình hằng ngày (27.02.2020 – Thứ Năm sau Lễ Tro)

Vác thập giá mình hằng ngày (27.02.2020 – Thứ Năm sau Lễ Tro)
/ 40 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại.”Rồi Ðức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả ...
Đọc tiếp

Cha hiện diện nơi kín ẩn (26.02.2020 – Thứ Tư Lễ Tro)

Cha hiện diện nơi kín ẩn (26.02.2020 – Thứ Tư Lễ Tro)
/ 38 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. ...
Đọc tiếp

Cãi nhau (25.02.2020 – Thứ Ba Tuần 7 TN)

Cãi nhau (25.02.2020 – Thứ Ba Tuần 7 TN)
/ 30 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mc 9, 30-37 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không muốn có ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại.” ...
Đọc tiếp

Nếu Thầy có thể (24.02.2020 – Thứ Hai Tuần 7 TN)

Nếu Thầy có thể (24.02.2020 – Thứ Hai Tuần 7 TN)
/ 32 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mc 9, 14-29 Khi Ðức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Ðức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. Người hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế?” Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị ...
Đọc tiếp

Hãy nên hoàn thiện (23.02.2020 – Chúa Nhật 7 TN, Năm A)

Hãy nên hoàn thiện (23.02.2020 – Chúa Nhật 7 TN, Năm A)
/ 50 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mt 5, 38-48 Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với ...
Đọc tiếp

Trên tảng đá này (22.02.2020 – Thứ Bảy - Lập Tông Toà Thánh Phêrô)

Trên tảng đá này (22.02.2020 – Thứ Bảy - Lập Tông Toà Thánh Phêrô)
/ 40 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” Ðức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” 16 Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là ...
Đọc tiếp

Từ bỏ chính mình (21.2.2020 – Thứ sáu Tuần 6 Thường niên)

Từ bỏ chính mình (21.2.2020 – Thứ sáu Tuần 6 Thường niên)
/ 44 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mc 8, 34 – 9,1 34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có ...
Đọc tiếp

Tư tưởng của loài người (20.2.2020 – Thứ năm Tuần 6 Thường niên)

Tư tưởng của loài người (20.2.2020 – Thứ năm Tuần 6 Thường niên)
/ 36 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mc 8,27-33 27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai? “28 Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.”29 Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng ...
Đọc tiếp

Anh có thấy gì không? (19.02.2020 – Thứ Tư Tuần 6 TN)

Anh có thấy gì không? (19.02.2020 – Thứ Tư Tuần 6 TN)
/ 36 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mc 8, 22-26 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ đến Bếtxaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Ðức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối đi đi lại lại.” Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và ...
Đọc tiếp

Không nhớ sao? (18.2.2020 – Thứ Ba Tuần 6 Thường niên)

Không nhớ sao? (18.2.2020 – Thứ Ba Tuần 6 Thường niên)
/ 62 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mc 8, 14-21 14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê! “16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu ...
Đọc tiếp

Tìm một dấu lạ từ trời (17.02.2020 – Thứ Hai Tuần 6 TN)

Tìm một dấu lạ từ trời (17.02.2020 – Thứ Hai Tuần 6 TN)
/ 40 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mc 8, 11-13 Khi ấy, những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Ðức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. ...
Đọc tiếp

Thầy đến để kiện toàn (16.02.2020 – Chúa Nhật 6 TN, Năm A)

Thầy đến để kiện toàn (16.02.2020 – Chúa Nhật 6 TN, Năm A)
/ 51 / Chia sẻ Lời Chúa
LỜI CHÚA: Mt 5, 17-37   Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ ...
Đọc tiếp